Strategische doelen en Bedrijfswaarden

ASCO maakt nu deel uit van Navigators, een combinatie die succesvolle organisaties samenbrengt en die bedrijven helpt bij het beheren van een breed scala aan complexe risico's door middel van op maat gesneden verzekeringsoplossingen.

Continentale Verzekeringen NV (Continentale Verzekeringen of afgekort: ASCO) werd op 15 januari 1929 opgericht, zij het onder een andere naam. In 1968 werd de naam gewijzigd in 'Assurances Continentales - Continentale Verzekeringen'. Tegenwoordig is ASCO een nicheverzekeraar, actief op het gebied van schadeverzekeringen.

ASCO werkt nauw samen met verzekeringsagent BDM, die optreedt als een van de risicodragers van BDM (onder andere verzekeraars). BDM daarentegen verricht bepaalde operationele diensten voor rekening van ASCO.

Klantenservice en flexibiliteit zijn de sterke punten van ASCO. Dit komt tot uiting in een gediversifieerd portfolio van verzekeringsproducten en -diensten op het gebied van zee- en schadeverzekeringen.

Op de lange termijn is ASCO gericht op groei en systematische waardecreatie. Deze strategie is gebaseerd op een grondige specialisatie van ASCO in haar nicheactiviteiten.

Het integriteitsbeleid van ASCO richt zich voornamelijk op de volgende gebieden:

 • Bescherming van en voorlichting aan de verzekeringnemer 
 • Fraudebestrijding 
 • Bescherming van persoonsgegevens 
 • Voorkoming van discriminatie 
 • Door het management aangegeven gebieden, zoals: 
 • Professioneel gedrag; 
 • Deugdelijk bestuur; 
 • Incompatibele functies; 
 • Handel met voorkennis; 
 • Antikartel en eerlijke concurrentie; 
 • Klachtenmanagement; 

 
Al het ASCO-personeel houdt zich aan de volgende ethische waarden:

 • Betrokkenheid; 
 • Respect; 
 • Loyaliteit. 

Deze ethische waarden vertalen zich in een aantal deontologische principes:

 • Naleving van wet- en regelgeving; 

Professionaliteit en discretie; 

 • Geloofwaardigheid en respect voor klanten; 
 • Loyaliteit ten opzichte van ASCO; 
 • Wederzijds respect voor mensen en meningen.