Strategische doelen en Bedrijfswaarden

ASCO is eigendom van Premia Holdings Ltd., een verzekerings- en herverzekeringsgroep met activiteiten in Bermuda, de V.S., het V.K. en Europa, gericht op het inkopen, structureren en onderhouden van activiteiten in de wereldwijde run-off markt voor property en casualty insurances.

Het integriteitsbeleid van ASCO richt zich voornamelijk op de volgende gebieden:

 • Bescherming van en voorlichting aan de verzekeringnemer 
 • Fraudebestrijding 
 • Bescherming van persoonsgegevens 
 • Voorkoming van discriminatie 
 • Door het management aangegeven gebieden, zoals: 

  • Professioneel gedrag; 
  • Deugdelijk bestuur; 
  • Incompatibele functies; 
  • Handel met voorkennis; 
  • Antikartel en eerlijke concurrentie; 
  • Klachtenmanagement; 

 
Al het ASCO-personeel houdt zich aan de volgende ethische waarden:

 • Betrokkenheid; 
 • Respect; 
 • Loyaliteit. 

Deze ethische waarden vertalen zich in een aantal deontologische principes:

 • Naleving van wet- en regelgeving; 

Professionaliteit en discretie; 

 • Geloofwaardigheid en respect voor klanten; 
 • Loyaliteit ten opzichte van ASCO; 
 • Wederzijds respect voor mensen en meningen.