Organisatie

MANAGEMENT

Directiecomité

Het dagelijks bestuur is in handen van het Directiecomité.

Alle effectieve leiders van de vennootschap (d.w.z. de personen belast met het dagelijks bestuur) zijn tevens lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité.

Het Directiecomité is samengesteld uit drie personen:

 • Olivier Terlinden
 • Sofie Lins
 • Ben Fonteyne

Het Directiecomité wordt voorgezeten door Olivier Terlinden.

Raad van bestuur

 • Colin Grint, Voorzitter
 • Scott Maries
 • Leigh Oates
 • Nicole Verheyen
 • Patrick Coene
 • Olivier Terlinden
 • Sofie Lins
 • Ben Fonteyne

GOVERNANCE

Externe Auditor

ASCO's commissaris is KPMG Bedrijfsrevisoren BCVA, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire.

Corporate Governance

De Raad van Bestuur heeft een Corporate Governance Memorandum opgesteld, dat de belangrijkste regels inzake Corporate Governance bevat.

Dit Memorandum betreft onder meer het beleid ten aanzien van de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur, een beschrijving van het interne controlesysteem en de rol van onafhankelijke interne controlefuncties.

De meest recente versie van dit Memorandum maakt voortaan deel uit van de jaarlijkse publieke rapportering en is terug te vinden als hoofdstuk 4 “Governancesysteem” van het Solvency and Financial Condition Report, dat consulteerbaar is via deze website.