MiFID

MiFID – Precontractuele informatie

Assurances Continentales SA (kort gezegd: ASCO), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5, RPR 0404.454.168, is een verzekeringsmaatschappij, geregistreerd onder nr. 0333 door de Nationale Bank van België.
 
De Nationale Bank van België (in het kort: De NBB is de controle-instantie die bevoegd is voor het bedrijfseconomisch toezicht op de verzekeraars. De NBB heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14.
De lijst van verzekeraars onder toezicht van de NBB kan online geraadpleegd worden op www.nbb.be.
 
ASCO biedt, via verzekeringsagent ASCO Services, verzekeringsproducten aan in de volgende verzekeringssegmenten:

  • Property & Casualty
  • Engineering
  • Marine
  Home Freedom of Establishment Freedom of Services
Solvency II Lines of Business EU Insurance Classes Belgium Netherlands France Italy Spain Austria Bulgaria Croatia Cyprus Czech republic Denmark Estonia Finland France Germany Gibraltar Greece Hungary Iceland Ireland Italy Lativa Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden
2. Income protection insurance 1a. Accidents (excluding industrial injury or occupational diseases) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4. Motor vehicle liability insurance 10a. Compulsory Motor vehicle liability X X                                                 X                
5. Other motor insurance 3. Land vehicles (other than railway rolling stock) X                                                   X                
6. Marine, aviation and transport insurance 4. Railway rolling stock X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6. Ships (sea, lake and river and canal vessels) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7. Goods in transit (including merchandise, baggage, and all other goods) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10b. Carriers liability for motor vehicles X X                                                                  
11. Aircraft liability X                                                                    
12. Liability for ships (sea, lake and river and canal vessels) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7. Fire and other damage to property insurance 8. Fire and natural forces X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
9. Other damage to property X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16. Miscellaneous financial loss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8. General liability insurance 13. General liability X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10. Legal expenses insurance 17. Legal expenses X                         X                     X   X                
 
 

Rechtsbijstandsclaims worden door een aparte juridische entiteit afgehandeld.
 
ASCO richt zich zowel op retailconsumenten als op professionals.
 
De algemene voorwaarden van de door ASCO aangeboden verzekeringsproducten zijn online te raadplegen via de Algemene Voorwaarden.
 
ASCO heeft een beleid inzake belangenconflicten, dat online kan worden geraadpleegd bij Beleid inzake belangenconflicten

ASCO heeft ook een beleid inzake stimulansen, dat online kan worden geraadpleegd bij Beleid inzake stimulansen
 
U kunt met ons communiceren, in het Nederlands, Frans of Engels, op de volgende manieren:

  • schriftelijk: ons adres is: Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen, België
  • per telefoon: ons algemene telefoonnummer is +32 3 233 78 38
  • per fax: ons algemene faxnummer is +32 3 225 24 34.
  • per e-mail: ons algemene e-mailadres is info [at] ascocontinentale.be

Binnen ASCO's businessmodel spelen acceptatiebureaus een belangrijke rol. Dit zijn de banden tussen ASCO en assurantiemakelaars.

BDM is veruit de belangrijkste partner. BDM is een onafhankelijke verzekeringsagent (www.bdmantwerp.be) die zich garant stelt voor een aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.