MiFID

MiFID – Precontractuele informatie

Assurances Continentales SA (kort gezegd: ASCO), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5, RPR 0404.454.168, is een verzekeringsmaatschappij, geregistreerd onder nr. 0333 door de Nationale Bank van België.
 
De Nationale Bank van België (in het kort: De NBB is de controle-instantie die bevoegd is voor het bedrijfseconomisch toezicht op de verzekeraars. De NBB heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14.
De lijst van verzekeraars onder toezicht van de NBB kan online geraadpleegd worden op www.nbb.be.
 
ASCO werkt samen met gevolmachtigd onderschrijver ASCO Services.

De algemene voorwaarden van de door ASCO aangeboden verzekeringsproducten zijn online te raadplegen via de Algemene Voorwaarden.
 
U kunt met ons communiceren, in het Nederlands, Frans of Engels, op de volgende manieren:

  • schriftelijk: ons adres is: Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen, België
  • per telefoon: ons algemene telefoonnummer is +32 3 339 24 00
  • per e-mail: ons algemene e-mailadres is info [at] ascocontinentale.be