Corporate Social Responsibality

Gediversifieerd aanwervingsbeleid

ASCO voert een aanwervingsbeleid, gericht op diversiteit en diversificatie van talent. Binnen de onderneming worden medewerkers actief gestimuleerd om hun competenties verder te ontplooien. Jobrotatie en multi-inzetbaarheid, naast kennisverdieping, spelen hierin een belangrijke rol.

Positieve werkcultuur

We vinden het belangrijk dat op de werkvloer een sfeer van openheid en vertrouwen heerst.

Ethiek en compliance

In ons handelen speelt het respect voor fundamentele waarden, zoals engagement, respect en betrouwbaarheid, een grote rol. Deze ethische waarden worden vertaald in enkele deontologische principes: naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen, professionalisme en discretieplicht, betrouwbaarheid en respect voor de cliënten en wederzijds respect voor mensen en meningen.

Verantwoord productgebruik

Gezien het belang van papier in onze kernactiviteiten, zijn we sedert 2011 overgeschakeldop het gebruik van papier met FSC-keurmerk. Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.