Solvency and Financial Condition Report

Jaarlijks verslag over de solvabiliteit en de financiële positie van ASCO.

Dit rapport van 2018 betreft de situatie op 31/12/2018.

Rapport SFCR 2018

Report SFCR 2018