Klachten

ASCO heeft zich aangesloten bij de 'Gedragsregels voor klachtenmanagement bij verzekeringsmaatschappijen' van de beroepsvereniging Assuralia.

U kunt een klacht met betrekking tot ASCO voorleggen aan onze klachtenmanager:
tel +32 3 242 09 36 | fax +32 3 233 76 18 | e-mail complaints [at] ascocontinentale.be
Entrepotkaai 5
2000 Antwerpen

Wanneer dit niet bevredigend zou zijn of als u de voorkeur geeft aan de onmiddellijke tussenkomst van de Ombudsman van de Verzekeraars, zijn er verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  • via een webformulier
  • per e-mail aan info [at] ombudsman-insurance.be
  • per fax aan +32 (2) 547 59 75 
  • per brief aan mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel