Wie zijn wij?

ASCO (Assurances Continentales - Continentale Verzekeringen) is een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij die gereguleerd is door de Nationale Bank van België.

ASCO ging in de loop van 2021 in run-off. De huidige focus ligt op het verzekeren van een ordelijke afwikkeling van ASCO's activiteiten in de volgende business lines: marine, financial lines, niet-leven, property en autoverzekeringen.

ASCO werkt samen met ASCO Services NV, een gevolmachtigd onderschrijver, die wordt gereguleerd door de FSMA in België.

Na de overname door Premia op 29 december 2021, zal ASCO op zoek gaan naar finale oplossingen voor run-off portfolio’s in continentaal Europa.