leading marine, property & casualty underwriters

MiFID – Precontractuele informatie


Assurances Continentales SA (kort gezegd: ASCO), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5, RPR 0404.454.168, is een verzekeringsmaatschappij, geregistreerd onder nr. 0333 door de Nationale Bank van België.

 

De Nationale Bank van België (in het kort: De NBB is de controle-instantie die bevoegd is voor het bedrijfseconomisch toezicht op de verzekeraars. De NBB heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14. De lijst van verzekeraars onder toezicht van de NBB kan online geraadpleegd worden op www.nbb.be.

 

ASCO biedt, via verzekeringsagent BDM, verzekeringsproducten aan in de volgende verzekeringssegmenten:
Property & Casualty
Engineering
Marine

BE België | NL Nederland | FR Frankrijk | L Luxemburg | I Italië Vergunningen
Solvabiliteit II Bedrijfssegmenten EU Verzekeringsgroepen BE NL FR  L   I 
Niet leven
(behalve
gezondheid)
Verzekering voor schepen,
luchtvaartuigen
en vervoersprestaties
4. Spoorwegmaterieel X        
5. Vliegtuigen          
6. Schepen (zee-, meer-, rivier- en kanaalschepen) X   X   X
7. Goederen in doorvoer (met inbegrip van
goederen, bagage en alle andere goederen)
X        
10b. Aansprakelijkheid van vervoerders
voor motorvoertuigen
X        
11. Aansprakelijkheid
van het Vliegtuig
X        
12. Aansprakelijkheid voor schepen
(zee-, meer-, rivier- en kanaalschepen)
X   X   X
Brand en andere schade
aan eigendomsverzekeringen
8. Brand- en natuurkrachten X X X X  
9. Overige materiële schade X X X X  
16. Diverse financiële verliezen X X X X  
Overige motorrijtuigenverzekering 3. Landwagens (met uitzondering van
rijdend spoorwegmaterieel)
X X      
Verzekering wettelijke
aansprakelijkheid motorrijtuigen
10a. Verplichte aansprakelijkheid
motorrijtuigen
X X      
Algemene aansprakelijkheidsverzekering 13. Algemene aansprakelijkheid X X X X  
Rechtsbijstandverzekering 17. Proceskosten X X X X  
Gezondheid
(vergelijkbaar
met schade)
Verzekering ziektekosten 1a. Ongevallen (met uitzondering
van arbeidsongevallen of beroepsziekten)
X   X    

Rechtsbijstandsclaims worden door een aparte juridische entiteit afgehandeld.

 

ASCO richt zich zowel op retailconsumenten als op professionals.

 

De algemene voorwaarden van de verzekeringsproducten die ASCO aanbiedt kunt u via volgende hyperlink consulteren: Algemene voorwaarden.

 

ASCO heeft een beleid inzake belangenconflicten, dat online kan worden geraadpleegd bij Beleid inzake Belangenconflictenbeleid

 

ASCO heeft ook een beleid inzake stimulansen, dat online kan worden geraadpleegd bij Beleid inzake stimulansen

 

U kunt met ons communiceren, in het Nederlands, Frans of Engels, op de volgende manieren:

  • schriftelijk: ons adres is: Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen, België
  • telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 3 233 78 38
  • telefax: ons algemeen faxnummer is +32 3 225 24 34
  • e-mail: ons algemeen mailadres is info@ascocontinentale.be

 

Binnen ASCO's businessmodel spelen acceptatiebureaus een belangrijke rol. Dit zijn de banden tussen ASCO en assurantiemakelaars.

 

BDM is veruit de belangrijkste partner. BDM is een onafhankelijke verzekeringsagent (www.bdmantwerp.be) die zich garant stelt voor een aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.

 

Daarnaast werkt ASCO ook samen met verzekeringsagent Almarisk.


Bookmark and Share