leading marine, property & casualty underwriters

Corporate governance

De Raad van Bestuur heeft een Corporate Governance Nota opgesteld, die de belangrijkste regels inzake Corporate Governance bevat.


De Governance-nota betreft onder meer het beleid ten aanzien van de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur en het uitbestedingsbeleid.


De meest recente versie van de Governance Nota werd, na overleg met de effectieve leiders, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 mei 2018.


Bookmark and Share