leading marine, property & casualty underwriters

Gediversifieerd aanwervingsbeleid

ASCO voert een aanwervingsbeleid, gericht op diversiteit en diversificatie van talent. Binnen de onderneming worden medewerkers actief gestimuleerd om hun competenties verder te ontplooien. Jobrotatie en multi-inzetbaarheid, naast kennisverdieping, spelen hierin een belangrijke rol.


Bookmark and Share