leading marine, property & casualty underwriters

Strategische doelstellingen en ondernemingswaarden

Via een strategie die gericht is op lange termijn streeft ASCO naar groei van de resultaten en aldus naar systematische creatie van aandeelhouderswaarde. Deze strategie berust op een doorgedreven specialisatie van ASCO in haar niche-activiteiten.

 

ASCO’s integriteitsbeleid is prioritair gericht op de volgende domeinen:

 • De bescherming van en de informatie aan de consument van verzekeringen
 • De preventie van fraude
 • De bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Bestrijding van discriminatie
 • De door de effectieve leiding aangeduide domeinen, zoals:
  • Beroepsdeontologie;
  • Corporate governance;
  • Regeling van onverenigbaarheden van mandaten;
  • Verrichtingen voor eigen rekening;
  • Voorkomen van risico´s die verband houden met het concurrentierecht;
  • Klachtenbeheer;
  • Misbruik van voorkennis.

Alle medewerkers van ASCO NV handelen volgens bepaalde ethische waarden:

 • engagement;
 • respect;
 • loyaliteit.

Deze ethische waarden worden vertaald in enkele deontologische principes:

 • naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen;
 • professionalisme en discretieplicht;
 • betrouwbaarheid en respect voor de cliënten;
 • loyaliteit tegenover ASCO;
 • wederzijds respect voor mensen en meningen.

Bookmark and Share